۱۳۸۸ شهریور ۱۱, چهارشنبه

عشقبازی با هما

پیرو تعیین تاریخ عروسی من و هما که خیلی از این جهت خوشحال هستیم یک خاطره دیگه از اسرار شبهای خودم با هما را براتون میگم تا شما هم بخوانید و در خوشحالی ما شریک شوید. من بعد از شب اولی که با هما بودم و براتون شرح اونو قبلا نوشتم چند دفعه دیگه هم به خانه انها رفتم ولی شب نموندم و تو این مدت فقط با هما میرفتیم تو اتاق و کمی حرف میزدیم و بیشتر اوقاتش رو هم با هم عشقبازی میکردیم خیلی جلو نرفتیم بیشتر با هم اشنا میشدیم و عشقبازیمون هم در این حد بود که لباسمون در میاوردیم و میرفتیم رو تخت من فقط شورتم را در نمی اوردم و هما هم شورتش را در نمی اورد. من با سینه های هما بازی میکردم و اونومیخوردم کیرم رو از روی شورت به کس هما میمالیدم و با هم حال میکردیم لب می گرفتیم و با اندام هم بازی میکردیم. مامان هما گفت رامین جون چرا بعضی شب ها پیش هما نمی مونی که گفتم اگه شما اجازه بدین میمونم و قرار شد فردا شب بمونم .فردا من خودم رو حسابی تمیز کردم و تمام موهای بدنم خصوصا کیرم رو تمیز کردم و حسابی عطر زدم و خوش تیپ کردم رفتم خونه انها. شام را خوردیم و کمی با مامان و بابا ی هما حرف زدم و رفتیم با هما تو اتاق که بخوابیم. هما در از داخل قفل کرد و من هم لباسهامو در اوردم و فقط شورت پام بود هما هم شروع کرد به دراوردن لباسهاش که منم کمکش کردم و سوتینش رو هم دراودم و بغلش کردم دوتایی رفتیم رو تخت فقط شورت پامون بود و شروع کردیم به عشقبازی من پستون قشنگ هما رو میخوردم و میمالیدمش و هما هم هی میگفت رامین جون فشارم بده .من که دیگه از شورت خسته شده بودم گفتم همای قشنگم میخواهم شورتم رو در بیارم که گفت شرط داره گفتم چیه گفت مال منو هم باید در بیاری ولی جون مامان کاری نکنی میخوام بزارمش به عنوان کادو شب عروسی بدهم به تو. منم از خدا خواسته گفتم چشم عزیزم و شورت خودم و هما را دراوردم چه صحنه ای بود همای من کس قشنگش رو تمیز تمیز کرده بود سفیدیش منو دیونه میکرد گرفتمش تو بغلم و کیرم را گذاشتم لای پاش و محکم بغلش کردم .خدائیش خیلی لذت بخش بود اولین بار بور که کیرم رو رو کس یه دختر میذاشتم داشتم به رویاهام میرسیدم.هما هم حسابی تو حال خودش بود دستم را گذاشتم رو کس هما و گفتم هما جون اسمش چیه گفتم نمی گم روم نمیشه که گفتم من میگم اسمش کسه و منم خیلی دوستش دارم بعد نشستم و هما را هم نشوندم و دستش رو گذاشتم رو کیرم و گفتم هما جون اسم این چیه که گفت دیگه خجالت نمیکشم میگم اسمش کیره کیر طلائی و چقدر هم نرمه . تو دستش گرفت و شروع کرد به بازی کردن باهاش و به کاکل سرش دست میکشید معلوم بود یک چیز جدید براش .من هما رو خوابوندم و خودم بر عکس خوابیدم روش گفت رامین چه کار میخواهی بکنی که گفتم کار بدی نیست و لبم رو گذاشتم رو کسش و اونو بوسیدم هما یه اهی کشید و منو محکم به طرف خودش کشید . کیر من رو صورت هما بود و شروع کردم به بوسیدن کس هما . هما خیلی لذت میبرد و ناله میکرد .متوجه شدم که هما هم داره کاکل کیرم رو میبوسه. من به بوسیدن کس هماادامه دادم هما خیلی خوشش میا مد و با کیر من بازی میکرد و تند تند اونو میبوسید و زبونش رو میکشید رو کاکل کیر من خیلی لذت میبردم داشتم ارضا میشدم و میخواست ابم بیاد که با ناله شهوت امیزی گفتم هما جون میخواد ابم بیاد و بلند شدم هما کیرم رو گرفته بود تو دستش و با هاش بازی میکرد منم دستمال کاغذی برداشتم و تا ابم امد گرفتم جلوی کیرم و ابم رو ریختم تو دستمال .هما با تعجب نگاه میکرد اخه تا حالا ندیده بود میگفت این چی بود که من بهش هما جون اب منی بود بعد از اینکه با هم عروسی کردیم دیگه میریزمش تو کس تو که هما از این حرف خیلی خوشش امد و منوبغل کرد و بوسید . دیگه خسته شده بودیم و دوباره رفتیم تو بغل همدیگر جوری که کیرم لای پا هما بود و سینه های هما رو سینه من و لبامون رو همدیگه و رو تخت محکم به هم چسبیدم که همینجوری خوابمون برد

۱ نظر:

  1. هما خانم میشه لذت ارضای خودتون تشریح کنید. آخه میخوام با حس و حالی که تجربه کردید بیان کنید. اینجوری بیشتر به خوانندگان وبلاگ قشنگتون میچسبه.
    ممنون. منتظرم.

    پاسخحذف