۱۳۸۸ مهر ۱۵, چهارشنبه

اولین شب با رامین

من نمی خواهم از جزئیات مراسم عروسی و بقیه کارها براتون بگم انها را رامین براتون نوشته من فقط از احساس و حالات خودم در عشفبازی با رامین نازنینم براتون مینو یسم . من قبل از هم اغوش شدن با رامین کمی از وارد شدن کیر به درون خودم هراس داشتم و نگران بودم رامین منو دلداری میداد و میگفت حتما چیز سخت و نگران کننده ای نیست همه زنها این مرحله را گذرانده اند و با این حرف های رامین ارام میگرفتم تا اینکه من هم بدون هیچ مشکلی شب زفاف را سپری کردم خیلی خوش بهم نگذشت ولی سخت هم نبود و به خوبی گذشت. دیگه هیچ مشکلی برای عشقبازی و هم اغوشی با رامین نداشتم . شب اول بعد از عروسیمون سر از پا نمی شناختم فقط میخواستم همه بروند تا من بتونم به عشق خودم برسم و با رامین تنها بشم تا اینکه همه رفتند و موعد عیاشی ما شد قلبم به شدت میزد هیجان داشتم بی تاب بودم وقتی رامین دستمو گرفت و به طرف تخت برد انگار داشتم به عرش میرفتم رامین شروع به دراوردن لباسهام کرد برای اینکه زودتر بتونم تو بغلش جا بگیرم من هم لباسهای اونو دراوردم تو یه چشم بهم زدن دو تامون لخت لخت مقابل هم بودیم کیر راست شده رامین دیوانه ام کرده بود همدیگر را بغل کردیم و بوسیدیم رامین نوک سینه منو میبوسید و اندام منو نوازش میکرد دستش را روی تنم و باسنم میکشید من کیر نازش را تو دستم گرفته بودم و نوازشش میکردم چه کاکل نرم و لطیفی داشت .اه خدای من طاقتم داشت تمام میشد رامین منو روی تخت خوابوند پا هایم را باز کردم و کسم را که حسابی تمیزش کرده بودم در اختیارش گذاشتم بهش گفته بودم کس من کادوئی شب عرسیمونه و انشب بهت میدم حال همان شب بود من میخواستم به رامین خوش تیپ و قشنگم کس بدم خودم هم برای خوردن کیر بیتاب بودم .ااااهه رامین دستش رو گذاشت رو کسم و لاشو باز کرد ووووووووووای برای اولین بار بود که با خیال راحت جلوی رامین خوابیده بودم و اون اجازه داشت هر کاری که میخواد بکنه اففففففففففففففف رامین کاکل کیرش را گذاشت لب کس من به شدت هیجان داشتم احساس لذت شدید میکردم اماده ورود کیر رامین به کسم بودم داد میزدم احساس میکردم تمام کسم خیس شده گفتم رامین جون کیر کیر من کیر میخوام بکن منو اااااااااااااااااااه سر کیر ناز رامینو تو کسم حس میکردم فریاد زدم رامین جان عزیزم قربون کاکل کیرت برم بکن توش تا ته بکن منو منتظر نذار منو دیوانه نکن احساس کردم کیر رامین تا ته وارد کسم شد افففففففف چه لذتی داشت کاکل نرم کیر رامین عضلات کسم را نوازش میکرد احساس عجیبی داشتم هیچ چیز غیر از لذت کیر خوردن را احساس نمیکردم رامین افتاده بود روم و سینه هامو میبوسید کیرش تا ته تو کسم بود شروع به تلمبه زدن کرد کیر رامین تو کسم حرکت میکرد و عضلات کسم رو میمالید خیلی خوشم میومد همیشه ارزوی این لحظات رو داشتم رامین با اشتیاق و حرارت منو میکرد مداوم تلمبه میزد و پستانم را میخورد دستش را رو باسنم گذاشته بود و منو بیشتر به خودش میچسبوند دیگه هیچ فاصله ای بین من و رامین نبود با هم حسابی قاطی شده بودیم و من از روی عشق اه و ناله میکردم دوست نداشتم هیچ قسمتی از کیر رامین از کسم بیرون باشه میخواستم موهای رامین را از روی لذت بکنم همش داد میزدم و میگفتم رامین جان بکن منو بکن کس منو پر اب کن نمی فهمیدم زمان چه جوری میگذره من و رامین خیس عرق بودیم و من داشتم با تمام وجودم کیر میخوردم کمی که گذشت رامین گفت هما جون میخواد ابم بیاد چون نمی خواهیم به این زودیها بچه دار بشیم رامین کیرش را در اورد و ابش را تو یک دستمال که از قبل اماده کرده بودم خالی کرد خسته و بی رمق تو بغل رامین افتادم رو تخت -کمی که گذشت احساس کردم هنوز از کیر سیر نشدم دست زدم دیدم اااااااااه کیر رامینم هم هنوز راسته و توان داره گفتم رامین جان بیا باز منو بکن من سیر نشدم خیلی اشتیاق دارم لای پایم را بازکردم و رامین را کشیدم روی خودم رامین قشنگم که خیلی پر توان و قوی است فوری نشست لای پام و با دستش لای کسم رو باز کرد و کیرش رو گذاشت تو کسم اماده اماده بودم کسم فوری کیر رامینو بلعید و اونو تا ته تو خودش جا داد اااااااااااااااااااااااااااااه کیر قشنگ رامین باز رفت تو کسم کاکل نرمش رو تو کسم حس میکردم کیر رامین اغشته اب کس من شده بود رامین جونم منو باز داشت میکرد سینه هامو میمکید باسنم را میمالید من نمیدونم چه جوری براتون احساس خودم را از کیر خوردن بگم فقط اینو میتونم بگم من که یه دختری هستم خیلی شهوتی و تا حالا هم هیچ مردی رو تو بغل خودم غیر از رامین حس نکردم نمیتونم از کیر رامین بگذرم دوست دارم اونو تا ساعتها در درون خودم احساس کنم دوست دارم عقده های تمام ایامی را که دوست داشتم کیر بخورم ولی به شوهر دسترسی نداشتم را خالی کنم رامین باید منو ساعت ها بکنه تا من سیر بشم برای همین هم همه اش به رامین میگفتم تلمبه بزن کیرت را تو کسم حرکت بده منو فشار بده ممه هامو بخور و رامین خوبم هم انجام میداد منو غرق در لذت و عیش میکنه تقریبا راه دوممون نزدیک یک ساعت طول کشید که رامین گفت میخواد ابم بیاد و کیرش را از کسم کشید بیرون و ابش رو تو دستمال خالی کرد . برای اولین شب خیلی کیف کردم به تمام چیزهائی که فکر میکردم رسیده بودم تو فکر هستم که از تمام طریقی که میشه از سکس لذت برد لذت ببرم براتون حتما مینویسم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر